Alima nung India-i mobile data timba amshir: NITI Aayog

New Delhi, December 22 (Agencies): Ita shia mobile date gigabytes (GBs) 150 crore amshiba ajanga India ya alima nung mobile data amshiba linüktem rongnung temaba jenjang nung lir, ta NITI Aayog CEO, Amitabh Kant-i Hokulbarnü ashi.
“Tesüngmangtsü! Ita shia mobile data gigabytes (GBs) 150 crore amshiba ajanga India ya alima nung mobile data amshiba rongnung temaba jenjang nung lir. Iba mobile data amshiba ya USA aser China nati amshiba meyoktepba dang nungi timba lir,” ta Kant-i Twitter nung Hokulbarnü zülutsü. Saka pai iba sources bo melemsa.
Ookla indang Speedtest Global Index 2017 ajanga tawa sayuba nung, India ya 8.80Mbps nung shilem 42.2 renlokogo.
Iba Index ajanga ashiba agi, India nung ‘fixed broadband speed’ ya kanga junga renloka shilem 76.9 agi timba kümogo, aser iba ajanga China aser United States linük ya jenjang anabuba aser asembuba nung lir.
Ookla Speedtest Global index 2017 ajangasa ashiba agi, alima nung internet speed ya 2017 küm shilem 30 agi timba kümogo.
December ita tetenzüklen Ookla ajanga November ita indang Speedtest Global Index osang sangdong, aser iba osang nung India indang mobile internet speed ya jenjang 109 nung aser fixed broadband speed ya jenjang 76 nung liasü.

You must be logged in to post a comment Login