Kechisarena nung tenünsang agüjang

“Kechisarena nung tenüngsang agüjang, kechiyong nenok asoshi Khrista Yisu nung ya Tsüngrem mulungba lir. ” I Thes. 5:18 Tenüngsang agütsütsüji kanga tajung aser tongtipang shilem ka lir. Aiben tenüngsang agütsütsüba ya amadoker. Kechiba tenüngsang agütsüba sentong akar? Tsüngremi asenok konang nüngsang aginur masü mesüra as en ok dak kuli tajung ka aliba jungkai adokdaktsütsü atema […]

Agütsüba nung angati agüjang lai tesayuba

” …. nisungtem nem ngudaktsütsü asoshi yimjak nung teinyak. ” (Mat. 6: 1) Mapang aben Khristian taküm ka nung agütsüba ya laishiba tetuyuba mesüra mezüng ozüngj i kechi ta tasüngdangba arur. Item telangzüba agüja aliba Lai O tem nungi angazüktsü. -Mathi 6: 1-4 “Nisungi agütsüba asoshi meinyaktsü kümdangang, aji mesüra kotak nung aliba nenok Tebu […]

Tenem nungi sayutsüngiba

“Telokti ngua Yisui tenem jagi atu, aser pai parnok dang yamai sayua ashi …. “(Mat. 5:1) Ibai Yisu Khrista iba lima nung aliba mapang pai talangtiba sayutsüngibaji iba tenem nungi sayutsüngiba ya lir. Yangi Yisui onük ka nung ajemdaker talang ka jembiba ka masü, saka onuk balala nung ajemdaker tesayuba agütsüba liasü. Kechiba Yisui tenem […]

Nai maneni Yi tajungji anganüang

“Nisung ajaki tamasa yi tajungbaji anganür aser nisungtemi aji jemshia jemer kulenang tamajungbaji anganür; saka tang tashi nai yi tajungbaji ayu. ” (Yohan 2:10) Iba lai nung tongtipangji Yisüi Kana yimtak kiyir benjung ka nung tzü agi yi kümdaktsu, aser ibaji Pai mezüng sayatenya inyakba ta ashir. Saka tongtipang 0 kaji, benjung ketdangsübai jembiba 0 […]

Tenem den jembiang

” ….. nenoki iba tenem dang ashitsü, yang nungi ajaki oang, aser aji aotsü; aser nenok asoshi kecha tamakoktsü malitsü. “(Mat. 17:20) Yisui iba Lai nung pa nütsüngtem nem tashi ain koba agi tenema ainshia odaktsütsü akokba tashi indang jembiba angur. Yisüi ashibaji asenoki tamang agi jembira ibaji ainshia aotsü ta ashir, Au, tenemtsüng nungji […]

Kibubai mulungba ama

” ….Aser Tsüngremi melaba ajak Noahi inyak.” (Lip. 6:22) Noahi Kibuba tashi angabaji tesüngmangtsü ka liasü. Tsüngremi Noah nem mapa tasak aser kodanga meinyakdangba mapa ka nungloktsü, aser aji rong tulu ka yanglutsü ashi. Saka iba rongji Noahi mulungba ka yanglutsü ashi masü saka Tsüngremi koda yanglutsü ajak metetdaktsü. Gofer sung agi yanglutsü, taktang aika […]

Tsüngremer Lenmang

Pai Mosa dang pa sentong aser Israel chirtem dang pa mapatem metetdaktsü. T.Ken 103:7 Tsüngremi inyakba nung na temulung sür linur asü mesüra Pa lenmangtem metetner? Israel nungeri Tsüngremi sayatenya inyakba mapatem angu; parnoki temerem tzüyim ajanga jaja ao, kotak nungi manna aset ozü shi yoka achi, lung nungi tzü atoka ajem aser sayatenya mapa […]

Tsüngrem den külemi mission mapa nung

Tanelai Filip dang ashi, “Anasai oang aser iba talungtsü jagi na-a tuang” T. Mapa 8:29 Tsüngremi Filip sayutsüngi aser Pa mapa inyaktsü asoshi aja. Jatetba ama pai nentaka sayutsüngitsü tenzük. Samaria nung ain tashi tulu nung Filipi sayutsüngi. Tsüngremi kanga amshi nung yimti ajunga nung nüburtem sayatenya mapa ngur pelatep. Sayutsüngir tulu aser sayatenya mapa […]

Takok aser temoatsü ngur na koda alir ?

Pai parnok dang tepila o shir; pai sarasademtsü tenemi atu. Mark 6:40 Tanela nung takok ngur nai kechi inyaker? Ne Khristan taküm nung tematiba jenjang ka atongdang nai kechi inyaker? Yisuibo sarasademi ao. Yisui ango ana aser amtsük pungoi telokti chiyungdaktsür, Pai sayatenya mapa inyakba nung anisüngzüka pela maliasü saka pai tenemi atu aser sarasadem. […]

Shiba tilatiba, paji tulutiba

Ni nenok dang züngpong ashir; tetsütemi asoba rongnung Yohan Baptitsüba dang nungi tuluba shinga madoka; saka shiba kotak yimli nung tilatiba lir paji Yohan dang nungi tuluba lir. Mathi 11: 11. Yohan Baptitsüba mapaji pa tilaba akümtsü aser Yisu tuluba kümdaktsütsu (Yohan 3:30). Yohani pa nütsüngtem dang pa toktsur Yisu sülen aotsu mela. Ita terok […]

1 2 3 34