Catholic nunger lokti sentong nung 800 yiru

Catholic nunger lokti sentong nung 800 yiru

Manila, Aenjeti 10 : Philippines yimtiba Manila nung ‘Black Nazarene’ lokti sentong akadang süchia aoba tetsür ka Philippine nunger Roman Catholic purtemi ajunger aoba noksa nung angur.

Manila, Aenjeti 10 (Agencies) : Philippine yimtiba Manila nung nisung million aika Yisu Khrista mesükba kürakyanglu den külemi procession oya aliba mapang nisung ka asü aser noklang ti dak tema yiru, ta tanü Bodhbarnü osang ka ajanga metetdaktsüogo.
Sobutsü tanak agir kangki tanak ka apur aliba Yisu mesükba kürakyanglu(Black Nazarene) bener yimdong süa jajaba benjung ya Catholic yimsü amangertem asoshi alima nung benjung tulutiba rongnung ka ta züngshir. Yashi Mongulbarnü iba lokti sentong nung adener million asem ser tesadang shi liasü aser parnok tetsüng tesa dang yimdong süa jaja.
Küm noklang tema tejen kürakyanglu abenba gari nung tuagi amentsü merangba taoba jail officer kabo tango mesashieteti süogo ta police osang ajanga ashi.
Nüburtem talisa Asia nung aliba Catholic yimsü amangertemi pei taküma mapayui iba kürakyanglu nungji tebang agi meseptsü mesüra towel agi danga kongshitsü merangteper; iba kürakyanglu nungji sayatenya tashi lir ta parnoki amanger.
2016 küma kasa lokti sentong nung nisung ana taküm sama ta angazüker.
Philippine Red Cross osang ajanga ashiba agi, taküm 2018 küm nisung noklang ti dak tema yiruogo aser parnok rongnungji nisung kabo alanga tekong aser tongtiret raksar lir.
Iba lokti sentongji Mongulbar anepdang züngia lia tenzük aser ghonda 22 shi lir ayatrem nung tembang.

You must be logged in to post a comment Login