AR Rahman-i Pele taküm otsü atema music mejemdar

AR Rahman-PeleOctober 14, 2015: India nunger kentener mongin, AR Rahman-i football asayar nüngtugu Pele indang taküm otsü atema music mejemdar aser Rahman-i, “Brazil nunger football mongin ajurubaji kü atema maongka tulu aser kü mangdang ka asangsang nung atalokogo,” ta ashi.

“Pele ya saisapong nung mongin ka lir aser pa film nung shilem agitsüji maongka aser akhüm tulu,” ta Rahman-i osangbenertem dang ashi.

Paisa, iba film otsü pai züngdangogo, aser otsü ajungaji pai meimer, ta ashi.

Tawa interview ka agiba mapang Rahman-i, “Ni saisapong nung tazüngla aser ni Pele memeteti pa atema music mejemtsüogo,” ta ashi.

Pele taküm otsü nung yangluba film ji ‘Pele’ lir aser ibaji Jeff Zimbalist aser Michael Zimbalist nati zülua direct asür.

October 12, 2015 nü Kolkata nung Pele asoba anogo benjungmung jilia amungba sentong ka nung cricket asayar Sourav Ganguly aser West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee na den amungba mapang Rahman-i pa (Pele) ajurua liasü. Pele October 23 nü arishi küm 75 ajungtsü.

You must be logged in to post a comment Login