Taremzük agi angazükba

Kü adianutem, kodang nenoki tatitang aika angur, nenok tamang atitangba agi taremzük adokdaktsür, ta metetta aji kanga tepelatsü ta züngshiang. Aser nenok kecha nunga manüngi teperi aser tabensa akümtsü asoshi, iba taremzükbaji pei mapa teperi südakjang.  Yakob 1:2-4 Asenok taküm nung tetentangba indang tongtipang osang ka agütsür. Tamanger dangi tatitang aruba ajakji Tsüngrem temelaba nung […]

Tsüngrem den ajurutepba

Saka Aramesoang, aser noktakang kechiaser kechi otem nungsa nai ni nguogo aser kechi otem nungsa ni ne dangi adoktsü, item indangji na tenzüker ka aser kuli agütsür ka asütsü shimtettsü asoshi ni ne madangi adokogo. T. Mapa 26:16 Na Tsüngrem den mapa inyaktsü metenzükdang tama Tsüngremi ne taküm nung mapa inyaker aser ne taküm nung kechi […]

Senti Senmang – T.Ken 147: 12-20

Tejen Lai iba maongka Israel  nunger nem agüja liasü. Iba indang ken züluri  T.Ken 147: 12-20 nung ashir. Pai Yihuda Tsüngremi parnok asoshi inyakba asoshi Pa tenüng asangtsüla ta ashi. “Kechiyong Pai ne süngküm tartangtsü, tashi itdaktsü. Pai ne chirtem ne dak moatsü” (t.13). Pai parnok artsü nung yimjung agütsü. Pai parnok mesü. Pai parnok […]

Mezüngbuba ‘kü adianu’

“Tama oang, aser ne adianu den jungtepang    ” (Mat. 5: 24). Asenoki mezüng mapa mezüng südaktsütsüla. Kodang asenoki Kibuba dangi tenla bener arudir Pai teka repranger aser tenla agizüker. Tagütsür tekaji menena lira iba tekai agütsüba tenIaji Pai magizüker. “Shidokang aser ne sasa merüka liang.” Tama oang aser ne adianu den jungtepang; idangji arung aser […]

Kümdanga Proktsüla – T.Ken 109:14-20

Nai kechi meimer iba jagi na koda alitsü lemtetdaktsür. Kechi agi asenok peladaktsür iba jagi asenok anir. Dawidi pa tsükchir indang zülu, “Pai atakatem meimba ama aji pa dangi arudakjang, pai temoatsü nung pelaba nung aji pa nungi talangka piladakjang.” Nai kechi meimer ? Nai kechi jangrar ? Nai kechi prok kasaji nai arutsü.Tsükchirtemi atakatem […]

Timtem Anogotem (T.Ken 102: 1-11)

Taküm nung asenoki tarutsü sentong aika yanglur aser ajak ataloktsü ama imlaa alidang, timtem adoker aser teraksatsüba agi semdanger. Na sentong ajak tai leni aor ama bilemdang iba ken ya züngang. “O Kibuba, kü sarasadem angashiangma, aser teyari asoshi ni ayimtenba na tonga arudakjang. Kü timtem anogo nung kü dang nungi ne jak atsüka telima: […]

Sannüker Den Taküm

Kibuba kü sannüker; ni kechiaia manüngtsü; Pai ni rem lanu rongnung mejangdaktsür; Pai ni tzü tasüngtet anasai anir.”- T.Ken 23:1-2 San ka ama aliba nung mamangtetba tesünep temulungjang nung kadaktsür. Laishibaren sannükeri Pa santem nüngdak ajak metetter. Pai parnok chiyongtsü koba tajungtiba aser koba parnok den mapet, pai metet. Kodang parnok chiyongtsüla aser kodang tzü […]

Yihova Tezüngzükba – T.Ken 144:1-8

Kechiba takoksang Tsüngremi asenok dak temulung agütsür ? Pa taochi agizüktsüsa asenok shirnok ? Dawidi iba tasüngdangba tekong 3 nung asüngdanger. “Kibuba nai meimchir metettsüsa kechi lir ? Mesüra nai nisung chir züngshitsüsa kechi lir ?” Tsüngremi asenok züngshitsüsa asenok kechi lir ? Asenok teyakyak asü ? Shiruru karbo asenok dang nungi tashi taitba lir. […]

Ne Tenük Rangketa Yokang – T. Ken 123:1-4

Ne tangatetba nung timtem lira, azüklen rangketa yoktsü merangnang. “Ne dangi kü tenük rangketa yoker, O na, shiba anüng tem nung alir” (t.1). Kibuba dangi ne tenük rangketa yokba tetezü kechi ? Mezüngbuba, ibai Pa tematiba tashi ta metetba lir. Asenoki asen tenük temalen rangketa yoker kechiaser Pa asenok dang nungi temaba. Isaia pa tenük […]

Nenok Tesangwa

“Yamaji, nisungi nenok mapa tajung ngua, kotak nung aliba nenok Tebu sentsüwangshidaktsütsü asoshi, parnok madang nenok tesangwa jungkai adokdakjang.”- Matt. 5:16. Ammang nung tesangwai ayaba nung kecha aibelen mali. Tesangwai tasü itta pa aliba kuli asür aser tashi itta ammangji aridoker. Tsüngremi na Pa tesangwa agi sünga lidaktsüner. Ne taküm nung Pa adenba aser Pa […]

1 2 3 68