Tsüngrem den ajurutepba

Saka Aramesoang, aser noktakang kechiaser kechi otem nungsa nai ni nguogo aser kechi otem nungsa ni ne dangi adoktsü, item indangji na tenzüker ka aser kuli agütsür ka asütsü shimtettsü asoshi ni ne madangi adokogo. T. Mapa 26:16

Na Tsüngrem den mapa inyaktsü metenzükdang tama Tsüngremi ne taküm nung mapa inyaker aser ne taküm nung kechi mapa inyaktsü Pai metet (Yr. 1:5; T.Ken 139:13). Damaska among nung Paul temulung memeyip dang, Yisui Paul temulung memeyip dang Yisui Paul metetta liasü aser pa asoshi tejangja mapa ka yuja liasü. Saka iba mapa Paul temulung meyiper külen dang Yisui jungkai adoktsü (T.M. 9:15).

Pauli Tsüngrem nendaka tenzüktsü tejangraba liasü saka pa tejangraba mashilen amshi. Tsüngrem nendaka tenzüktsü merangdang pai Khristantem den raratep! Tsüngremi Paul asoshi kechi aginer metetta liaka pai pa Kibuba meyong mekümdaktsür tashi Tsüngremi ataa ali.

Asenoki Kibuba asoshi kechi inyakner aji metettsü asoshi Pa asenok dangi marur. Pai Pa mapa metetdaktsütsü asoshi aser ajatsü asoshi Pai asenok den ajuruteper. Tsüngrem den ajurutepba nung Tsüngrem mapa kechi jungkai adoker iba den asenok sasa sütepa alitsü nüngdaker. Tsüngremi asenok dang anogo ka asoshi dang bendanga agüja bilemtsü kodanga tesendaktep meyanglur. Pai asenoki Laishiba metetba nung renloktsü atema dangbo mejembir. Item ajakji atena oa tongtipang mapatem asen Kibubai jungkai adoktsütsü renema lir! Kodang Tsüngremi Pai inyakba asenok dang jungkai sayudir, Pai inyakba mapa nung asenoka atentsü Pai ajar.

Tanü na Tsüngrem den ajuruteptsü renema lir asü? Pauli asüngdangba ama, “Kibuba, ni kechi inyaktsü?” ta asüngdangtsü renema mali tashi Tsüngremi jembiba angashitsü tebushi.

You must be logged in to post a comment Login