Bangladesh nung Hindu tsüngrem, Durga raksatsü

Dhaka, October 18 (Agencies): Satkhira district, Bangladesh nung benjung bentsü amungba tesem ka nung Hindu nunger tsüngrem, Durga süngyanglu kanga mejungi raksatsür lia angu, ta media ajanga ashi.
Sadar upazila nung aliba Babulia High School moapu nung iba benjung acha ayangertemi, Durga süngyanglu asem tashi tanük küma raksatsür liasü ta ashiba, bdnews24 ajanga metetdaktsü.
Tan benjung ayonga aliba nung lennir Arvind Mandal-i, “Item süngyanglutem Honibar aonung yangluzükli nungi Deobar anepdang tashi committee züngsemtemi metoktsüi nüka liasü. Sangwar ang parnok iba tesem toktsür ao aser bilemtsü agi parnok aoba sülen memetetba nisungtemi iba süngyanglutemji raksatsü,” ta ashi.
Iba tatalokba angashili police tem iba tesem tonga oa liasü.
“Ni iba tesem semdangogo. Iba mapa tamajung inyakertem pua merenshitsü asoshi maparen tenzükogo,” ta police nung ketdangpur kati ashi.
Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian Unity Council indang Satkhira chapter nung tongti tezülur Swapan Kumar Sheel-i ashiba agi, district tesem balala nung süngyanglu raksatsüba yimyaji sentong kanga junga atonger raksatsüba mesüka lir.
Paisa, October 6 nüa Shashuni upazila nung süngyanglu pongu raksatsüogo, ta ashi.

You must be logged in to post a comment Login