‘Bigg Boss’ finale sülen tatembangba ‘Comedy Nights With Kapil’ sayutsü

Mumbai, January 18 (Agencies): Bollywood actor, Salman Khan-i aniba tongti television sentong, ‘Bigg Boss’ tatembangba sentong tan Honibarnü sayuba sülen tatembangba ‘Comedy Nights With Kapil’ asayamenü sentonga sayutsü renemogo.
Nüngtugu Bollywood actor, Akshay Kumar-i tongti tesemdanger ama shilem agiba tatembangba sentongji taoba hopta tatembanglen sayutsü sentong renem saka timtem kar ajuruba ajanga sentong renemba ama mesayuteti süidaktsü, ta Bollywoodlife.com-i osang jangjashitsü.
Asayamenür Kapil Sharma-i aniba ‘Comedy Nights With Kapil’ sentong ajanga nüburtem küm 3 tashi tsüratemtsüba sülen iba television sentong ya joko anenadoktsü renemogo.
Iba osang angazükba sülen Kapil sapurtem kanga dang tezüdangdar saka Kapil-i television sentong tasen ka tarutsü mapang anitsü renemba osang-a ka angazükogo.

You must be logged in to post a comment Login