BJP-i Bihar nung tamakok tamajungtiba angutsü: Lalu

Patna, August 30 (Agencies): Deobar nü Bihar nung secular teloktep party temi BJP-i aniba NDA sorkar anema ayongzükba ‘Swabhiman Rally’ lokti senden aliba anogo nung RJD Tir Lalu Prasad-i social media ajanga, taruba Bihar Assembly election nung BJP-i Delhi nung tamakok anguba dang nungi tamajungtiba angutsü, ta ashi.
“BJP-i ochimashi, mapa manguba aser osettsüset nung jenjang atuba atema inyaktsü ta nangzükba nung tamakok anguba atema nüburtem jashir. BJP-i Delhi dang nungi tamakok tamajungtiba angutsü,” ta Prasad-i social media ajanga ashi.
Bihar nungi BJP mintoktsü asoshi nüburtemi melungtetogo, ta paisa ashi.
Tanü Patna, Gandhi Maidan nung secular teloktep pusemer nübur jenti adenshiba tetshia Lalu-i, nübur jenti adenshibaji, state nüburtem temelungtetba temaitsü lir, ta ashi.
“Tejangraba tulu nung nübur jenti Gandhi Maidan nung adenshibaji ajanga BJP pur melungjang nung tongtonglatsü atudaktsüogo,” ta Prasad-isa ashi.

You must be logged in to post a comment Login