CAR lenila, Catherine-i UN senden tembanga memetettsüsa akümer

CAR lenila, Catherine-i UN senden tembanga memetettsüsa akümer

United Nations (UN) tesepti, New York nung ayongba UN General Assembly senden nung shilem agiba jakdang UN Secretary General, Ban Ki-moon (Achijilen)-i Central African Republic (CAR) lenila, Catherine Samba-Panza den teka ameptepa ajuruba noksa nung angur. (New York, September 29)

United Nations, September 29 (Agencies): Tang United Nations (UN) tesepti, New York yimti nung temendak UN senden nung shilem agila, Central African Republic (CAR) lenila, Catherine Samba-Panza-i UN senden tembanga mementeti lar linüki meyipa aotsüsa akümba osang ka angazükogo.

Lar CAR linük nung Muslim nunger ka asüba sülen Muslim aser Christian tamangba yimsü benshirtem rong nung anogo 3 tejaklen nungi lendong tulu adoka raraba yong Catherine-i tensa azüoka rarabarenji anentsütsü nükjidong nung lar linük bushisa aotsüsa akümba osang jangjaogo.

Muslim aser Christian nisungtem rong nung raratsü tenzükba sülen tanü tashi nung nisung 10 dak tema asüba osanga jangjaogo.

Ano, par yimtiba, Bangui nung tentetba tongti tepuokdak puoka alir nisung noklang aika tepuokdak nungi yasüng, Hombar aonung ajenba osanga angazükogo.

Bangui yimti nungsa longkak aitba nüburtemi presidential palace bushia yimdong süa jajadang nisung 3 tashi yashi asüba osang bushitetogo.

CAR tensa azüoktsü asoshi yutsüba UN mitkartemi lokti dak injang kaloktsüba ajanga longkak aiter 3-ji asü ta longkak aitertemi metetdaktsü saka par mitkartemi yamaji meinyak ta MINUSCA ta ajaba UN mitkar lenirtemia metetdaktsüogo.

“Catherine-i aniba CAR sorkar pusema nungitsü renema lir,” ta shia, United States-ia CAR nung tensa mejungi kümdaktsürtem aitsüba olen ka metetdaktsüogo.

“CAR nung tensa azüoka aibelena inyakertem nem tapet temerenshi agütsütsü aoshi CAR aser international mitkartemi inyakba maparen nungiter,” ta US State Department otongdar, John Kirby-i metetdaktsü.

Sorkar anemba Muslim teloktemi tashiyim agi Bangui yimti 2013 küm agiba sülen CAR linük nung tensa mejungi aruba osang bushiteta lir.

Ano, par linük indang sorkar tasenba tentettsü nükjidong nung taruba October ita election agitsü asoshi par linüki ayonga lir saka tensa majungba ajanga iba sentongjia thinentsüsa tang jenjang aliba osang jangjaogo.

You must be logged in to post a comment Login