China Tir, Xi Jinping-i Saudi Arabia semdanger

Riyadh, January 19 (Agencies): China Tir, Xi Jinping-i Middle East kübok densemba linük 3 semdangtsü maparen tenzüka Saudi Arabia linük tonga tanü Mongolbar nü ogo.
Alima ajunga nung rongsenren jenjang tulutiba abener linük tarensen nung tanabuba jenjang abener, China-i Middle East linüktem den yimtenren aser rongsenren tesendaktep tajungba küma yanglutsü nükjidong nung Xi-i tan Middle East semdangtsü maparenji tenzüka lir.
Xi-i tan semdangba ya China Tir kati küm 7 nung tan mezüngsüa Saudi linük semdanger lir.
Xi-i Saudi semdangba sülen maneni Egypt aser Iran linük nata semdangtsü sentong renemba osanga angazükogo.
Tan anogo 2 agi Riyadh semdangdang Xi-i Saudi chuba, King Salman bin Abdulaziz Al Saud den ajurutepa par linük ana tsüngda shishilembatsü tesendaktep junga yanglutsü onük benoka jembitsü sentong lir.
Pai Gulf Cooperation Council (GCC) aser Organization of Islamic Cooperation (OIC) lenirtem dena ajurutepa senden amentsü sentong renemogo.
Saudi linük ya China dang totzü timba ayokba aser Middle East nung tentetba linüktem rong nung China den sen timba jenjang nung shishilembaba linük lir.
1990 küm nungi tenzüka par linük ana tsüngda tesendaktep junga yangluba sülen par shishilembabaren 230 ben agi tajungba küma 2014 küm tashi nung par linük anati dollar sen billion 69.1 jenjang aketba shishilembatepba osang bushitetogo.
Ano, Saudi ya Xi-i China Tir menden benokba sülen semdangba mezüngbuba Arab linük akümer.
Xi-i Egypt nunga Arab League tepseti nung onük jembia China-i Middle East ajunga nung yimjung bener arutsütsü aser terenlok alitsü maparen nung tongti shilem agitsü nangzüktsü sentong renema lir.

You must be logged in to post a comment Login