DABA Yongküm Fellowship nung Balloon Sunday among

DABA Yongküm Fellowship nung Balloon Sunday among

Dimapur, Oct. 25 : DABA Christian Education Ministry Yongküm Fellowship nung October 25, 2015 anogo nung Balloon Sunday among. “Meshiang aser aji nenok nem agütsütsü, – Mathi 7:7”, iba lai nung ajemdaker, tesayur aser tanurtem ajak agi 130-i shilem agia liasü. Ajaki pei taküm nung taginüba aser nükjidong asoshi sarasademer gas balloon ka ka anüngleni yoka liasü. Gas balloon ya tangu Helium gas enokba agi anüngleni atur aser yamaji asen taküm nung Yisu Khrista aliba agi anüng tonga tutettsü aser anü, ita, petinu ama anüng nung prangshitsü akoktsü ta tanurtem ayongzük.

You must be logged in to post a comment Login