ICICI bank-i loan tetemlok 40bps ajemtsü

Mumbai, October 2 (Agencies): India nung bank tulutiba rongnung tanabuba jenjang nung aliba ICICI Bank aser linük nung bank ter dak tema-i Mongulbar nü Reserve Bank of India (RBI)-i lattettsüba dak sentakba nung loan tetemlok tajemba agitsü lemtetogo.
ICICI Bank-i, October 5, 2015 nungi basis points 35 ajemtsüa loan nung kümshia tetemlok 9.70% aliba 9.35% küma ajemtsütsü, ta Mongolbar nü metetdaktsü.
October 5, 2015 nungi Kotak Mahindra Bank-i basis points 25 ajemer küm nung loan tetemlok 9.5%, Yes bank-i basis points 25 ajemer 10.25%, State Bank of Travancore-i basis points 25 ajemer 10.15% aliba 9.95% kümtsütsü aser State Bank of Bikaner & Jaipur-i 9.95% aliba 9.7% kümtsütsü.
Central Bank of India-ia point basic point 25 ajemtsüba sülen October 8, 2015 nungi 9.95% aliba 9.7% tashi ajemtsütsü. Allahabad Bank-i basis points 25 ajemtsüba sülen October 5, 2015 nungi 9.95% aliba 9.7% kümtsütsü.
PNB-i basis points 40 ajemtsüa 9.6% kümtsütsü, Bank of Baroda basis points 25 ajemtsüa 9.65% kümtsütsü aser Oriental Bank of Commerce-i basis points 20 ajemtsüa 9.7% kümtsütsü.

You must be logged in to post a comment Login