Imtilemba-i asür LJ Toshi Sangtam mang ayimer

Dimapur, September 14 (TYO) : September 11 nü taoba Nagaland minister, LJ Toshi Sangtam mapa tatsüka shiranga arur iba akümli toktsür aoba asoshi kanga sasa bilemer ta Cooperation Advisor, Imtilemba Sangtam-i sangdong ka nung metetdaktsü.

Asür Toshi Sangtam ji Tuensang district nung yimten lennir mezüngpur rongnung ka liasü aser 1974 küm 52 Longkhim-Chare assembly constituency nungi takok ngua Nagaland Legislative Assembly nung züngsem aküm, ta Imtilemba-isa sangdong nung shia lir.

Yimten lennir ka dang masü saka asür Toshi Sangtam ya social worker ka aser lokti nung tilatiba jenjang nung alirtem den tesentaktep tajung ayuba nisung ka liasü. Pai tangar memenepba eastern Naga nungertem ajungkettsü atema inyak aser pai iba akümli toktsür aobaji eastern Nagas aser Tuensang district nungertem atema takoksa tulu lir, ta Imtilemba-isa shisem.

Imtilemba-isa tasür kibong den asüku lemsatepba den asür tanela anisüngzük ngudakjang ta sarasademtsüba shia lir.

You must be logged in to post a comment Login