India ya lokti temeyoktep aika aliba linük: Hamid Ansari

Bali (Indonesia), Nov. 04 (Agencies): Tang India nung tamangba lokti tsüngda tesempatep aser makmakshimak aliba tensa onük nung kanga sashia o toktepba mapang ka nung Bodhbar nü bendang lima, Indonesia nung India tatong Tir, Hamid Ansari-i, India ya lokti temeyoktep aika külemi litetba linük ka lir ta ashi.
Paisa, tamangba lokti den yimsü ajak kasa akhümtsübutsü atema Linük Temzüng nung ozüng aika lir, ta ashi.
Bali nung pai Mahatma Gandhi kürakyanglu lapoktsüba sülen Udayana University kaketshirtem den jembidang Ansari-i, “India ya lokti temeyoktep aika aliba linük lir. Iba ya atangji aser ozü linük tamangba yimsü balala ajak sadoka litettsü aser tamangba yimsü ajak akhümtsübutsü atema onoki inyaker,” ta ashi.
Lokti temeyoktep aika külemi litettsü atema India linüki koma inyaker (?) ta asüngdangba langzüdang tang Indonesia semdanga alisang India tatong Tir Ansari-i, “Iba ya mapa agi inyaktsü atema Temzüng nung jangja jangja lateta lir. Iba lenmang ajanga onok lokti temeyoktep aika litettsü atema onoki benoka inyaker,” ta ashi.
India nung lokti temeyoktep aika külemi litetba dak sentakba nungsa Ansari-i, alima linük aika sen nung oshi ka mesüra ana nung dang zülua lir, ajisüaka India nunger sen nungbo oshi 18 tashi agi zülua lir, ta ashi.
India nung Mahatma Gandhi tesayubatem koda benshir (?) ta kaketshir kati asüngdangba langzüdang tatong Tir-i, “Ozü lokti nung Gandhi tesayubatemji kanga tongtibang. Onok Temzüng nung iba ya mezüluba ‘subtext’ lir. Ajisüaka onoki ajakji benshiba nung takok nguogo ta ashitsü makok. Onoki iba ya benshitsü meranger. Lokti nung tabensaba mali,” ta ashi.

You must be logged in to post a comment Login