Kohima nung ginseng seret 76 apu

Ginseng_KohimaDimapur, July 29 (TYO) : Kohima police-i Khuzama inter-state check gate nung gari ka nungi ginseng seret 76 apu.
July 28, 2015 nü Police-i Manipur lenir aoba Maruti Alto 800 gari (B/R No. MN03P-1654) mita reprangdang ginseng bena aliba angu.
Gari nung ginseng ji permit aser transit pass melii abenba atema apu aser iba dak sendakba nung nisung ana pougo, ta Kohima Police sangdong ka nung metetdaktsü.
Nisung anaji Senapati, Manipur kübok Vieland yimer Sani Poumai’er jala Mrs. Teresa Poumai (40 yrs) aser Sarbung yimer S. Kha’er jabaso Kh. Hünah Tao (40 yrs) ta jangjaogo. Khuzama P.S nung tena anema ken o ka benokogo, ta police-isa metetdaktsü.

You must be logged in to post a comment Login