Matamabensartem dang teka mapa inyaktsü sayu

CTN TrainingChangtongya Town 5th October, 2018: Grace Society, CBRF ajanga 5th October, 2018 anogo Grace Society Office Campus nung matamabensartem dang teka mapa inyaktsü sayuba sentong ka ayongzüka liasü.
Mr.Salonger, Mongsenyimti yimer, shiba 2017 küm Teka Mapa inyakba (Handicraft) nung Sararthya Award angu, pa iba Sentong nung tongti tesayur liasü.
Sentong nung Changtongya aser Chuchu Block küpok yimtsüngtem nungi Disable People’s Organization lenir nisung 18 arua shilem agi aser sungküm agi oset tapu balala yanglutsü angazüka liasü.
Iba sentong ya Grace Society CBRF planner nung aliba ama kodasür matamabensartemia pei yimtsüng nung anguba osettem (Raw Materials) amshia tagitsü oset tapu balala yanglutettsü aser iba ajanga Lokti aser aser nija kibong rongsenketsüng nung jenjang ajungkettsü, iba nükjidoing nung ayongzükba lir ta Coordinator Mr.Chubawati ajanga shia liasü.

You must be logged in to post a comment Login