Mohit Malik nüngtugu actor ka akümtsü:Rishi Kapoor

Mohit Malik_Rishi KapoorSeptember 13, 2015: Tsüngsangba reality show nung TV actor Mohit Malik-i kanga junga shilem magitetaka actor tejen, Rishi Kapoor-i pa nüngtugu actor ka akümtsü ta ashibaji Mohit asoshi osang tajung aser pelatsü mapang ka lir.
“Jhalak Dikhla Jaa Reloaded,” sentong nung arishi küm 32 tain, Mohit-i shilem kanga junga magitetakasa Rishi Kapoor dena celebrity aikati pa ajungmesoa liasü.
“Mohit Malik ya nüngtugu actor ka akümtsü ta ni shinzüka yutsür. Pa dak actor ka akümtsü sempet ajak lir. #JhalakReloaded,” ta Rishi Kapoor-i twitter ajanga lemsatepogo.
Television serial “Banoo Main Teri Dulhann,” nung Bharat ama shilem agiba sülen Mohit ya kibong ajak nung meteta kümogo.

You must be logged in to post a comment Login