NPF 1 Dimapur I AC teloki sentaktepshitsü senden amener

Dimapur, September 12 (TYO): Taküm January ita 5 nü mangatettep ken o adoka Naga People’s Front (NPF) yimtenren telok ana küma sadangba timtem agientsü nükjidong nung 1 Dimpuar I AC, MLA Tovihoto Ayemi-i ayonger külen 1 Dimapur I AC nung densemba NPF telok ajungai sentaktepshitsü senden ka Tovihoto’er kidang tanü Honibar nü menogo.
Tanü senden nung shilem agirtemi NPF telok talisa, 1 Dimapur I AC jenjang tajungba kümdaktsütsü nükjidong nung tang adoka aliba mangatettep ken o lenji otepa bentettsü merangtsü aser L. R. Anthony nem NPF 1 Dimapur I AC Tir menden maneni bendaktsütsü lemtet.
Sentaktepshitsü tangatetba tajung yur külen 1 Dimapur I AC nung züngsemtsü jangrar ajunga kin kidong aser tamangba yimsü dak ajemdaker tebendang kecha melii 1 Dimapur I AC-i anioktsü asoshi parnoki lemteta liasü.
Ano, züngsem ajungai NPF telok tali lungjemdakja tashi itshitsütsü merangtsü renemba den külemi, tanüngba 1 Dimapur I AC ketdangpur nem hopta ka tsüngda nung ketdangsütsü menden bendaktsütsü lemtet.
“Tang telok ana küma sadanger aliba NPF teloki tanaben ka küma lungjemtettsü,” ta shia, Tovihoto-i par telok tanaben sentaktepshitsü asoshi taküm April ita nungi tenzüka nungdakba maparen inyakba osangtem tanü senden nung lemsatep.
Ano, “Tan tenzüka aliba sentaktepshitsü maparen takok ngudaktsütsü tangatetba nung Robin Lotha, Member, CEC 1 Dimapur I A/C, NPF Party-i pai abenba lenisütsü menden toktsür tetemsü nisung shima pa melenzükdaktsütsü osang ka tezüluba nung agütsüogo,” ta pai metetdaktsü.
NPF telok Tir, Dr. Shurhozelie-i taoba mapang yimsüsütsü menden nungi anendaktsüba MLA 9 prongla nem tanaben yimsüsütsü tashi agütsüshiba atema Shurhozelie dang pelaba olen ka lemsatepba den külemi, Shurhozelie lenisüba kübok par NPF telok tali tashi itshitsütsü sentong renemba olen ka Tovihoto-i ashi.
Ano külen, par telok rong nung sentaktepshitsü maparen takok ngua agitsü tangatetba nung Joseph Sumi-i lenmang lapoktsüba atema Joseph den pelaba olen ka Anthony-ia tanü metetdaktsü.
“Anthony nem NPF 1 Dimapur I AC menden maneni bendaktsütsü lenmang lapoktsüba den külemi, pa bendanga agüja pusemtsü aser külem züngsemtem den amalitepa inyaktsü nangzüker,” ta Joseph-ia metetdaktsü.
Tanü senden nung Review Committee züngsem, TL Merry aser NPF 1 Dimapur I AC nung züngsemba tetsür aser teburtemi shilem agia liasü.

You must be logged in to post a comment Login