Rio-i 1 buba Chumukedima Area Village Sports Meet tenzüktsüogo

Rio-i 1 buba Chumukedima Area Village Sports Meet tenzüktsüogo

Dimapur kübok Sovima Cricket Ground nung agiba CAVSM asayamong tenzükba sentong nung Lok Sabha MP, Neiphiu Rio-i asayamong milen tsükloktsüba noksa nung angur. (Dimapur, October 17)

Dimapur, October 17 (TYO): Lok Sabha MP, Neiphiu Rio-i 1 buba Chumukedima Area Village Sports Meet (CAVSM) asayamong tanü Honibar nikongtsütsü Dimapur kübok Sovima Cricket Ground nung tenzüktsüogo.
Chumukedima Area Village Council Association (CAVCA) den amalitepa, EAC Chumukedima-i ‘Play for Unity’ omen nung ajemdaker ayongba CAVSM asayamong tenzükba sentong nung Rio tongti tesemdanger aser Nagaland Parliamentary Secretary, Irrigation & Flood Control, Jacob Zhimomi tetushi tesemdanger liasü.
“Saisapongtsüji tebendang kecha maliba benjungmong ka lir. Tayongeri temaba shilem nung CAVSM tenzükba atema pelar aser tarutsü mapang nunga asayartem asoshi saisapongtsü sabang tajung renemtsütsü ajungshir,” ta tongti tesemdanger, Rio-i metetdaktsü.
“Disturbed Area Act aser Armed Forces Special Power Act densema Nagaland nung tashiyim ozüng benokba ajanga Nagaland state nem nüngmenok tulu bener aruja lir. Ajisüaka, aseni tan ama lungjemer kechisarena ajunga inyakba ajanga nüburtem ajungmesotsü,” ta pai shisem.
“Saisapongtsü shilem nung peipok mesütsü lenmang jenti lir,” ta shia, Nagaland nung alirtemi peipok mesütsü asoshi sorkar dak dang metaloka melii lenmang tanga bushitsü tajungshiba olen ka Jacob-ia tanü sentong nung metetdaktsü.
Yimtsüngtem rong nung telungjem lidaktsütsü aser asayartem nem saisapongtsü sabang lapoktsütsü nükjidong nung tan ayongba asayamong nung EAC Chumukedima circle kübok desnemba yimtsüng 55-i shilem agiba osang jangjaogo.
Tebur football aser tetsür volleyball densema shilem ana küma lemsar hopta ka agia asayatsü ayongba asayamong indang Group A asayatem Diphupar A Village Ground, Group B asayatem Chekiye Village Ground, Group C asayatem Diphupar B Village Ground aser Group D asayatem Chumukedima Ground nung asayatsü renema lir.
Tan October 24 nikongtsütsü 5:00 ako nungi tenzüka agitsü renemba asayamong shibangba sentong nung State Governor, P.B. Acharya aser Advisor, Urban Development, Nagaland, S.I. Jamir na tongti tesemdanger aser tetushi tesemdanger alitsü.

You must be logged in to post a comment Login