Singapore küm 50 ajunger

Singapore, August 9 (Agencies): Deobar nü Singapore nüchiso ngur küm 50 ajungba tenüng nung yimti nung bejung tuluka ayongzüka liasü.
Iba sentong akaba mapang linük naklu ken tena anüng sünga fighter jets yimdaktsü aser yimsüsürtemi o tajung aika jembia liasü. Iba anogo nung nüburtem ajak train aser bus nung angati jajatsü maongka agüja liasü.
“Iba ya asenok asoshi alizüng ka tongteter mesüka lir. Independent nguli asen lima kanga tajemzük tia nung liasü saka nübur ajaki kanga meranga aser bendanga agüja inyakba ajanga iba jenjang ya tongtetogo,” ta arishi küm 70 tain, William Nathan-i ashi.

You must be logged in to post a comment Login