Süngratsü nung Tsüngremmong kanga longsoa mungogo

Süngratsü (Mokokchung), August 1 (TYO) : Honibarnü Süngratsü yimtsüng nung Tsüngremmong benjung kanga longsoa mungogo. Iba benjungmung nung Süngratsü sensosangertem den ano temeket yim balala nungi nisungtem aser tongti ketdangser aika aden.
Iba benjung nung Nagaland Chief Minister, TR Zeliang tongti tesemdanger liasü saka taoba India Tir, Dr APJ Abdul Kalam asüba atema anogo tenetnü mangyimtsü ayongzüka amungba agi pa mendentet.
Süngratsü nung Tsüngremmong benjung tulu munga aruba rongnung tanü amungba ya ka asütsü aser Nagaland tesem balala nungi yimertem aika adenshia yim longsotsüogo.
Sentong nung o jembirtemi Chief Minister kodamasüba timtem ajanga benjung nung mendentetba osang metetdaktsü aser tarutsü anogotem nung pai Süngratsü semdangtsü imlar ta parnokisa ashi.

Tanü benjung nung tongti o jembirji Takatoba Imchen, Jt Director Urban Development Department liasü aser pai Süngratsü yimertem dang longjema alitsü ayongzük.

Arogoi tamangertem tanüla nung asentenshidaktsütsü atema tali nendaka inyaktsüla aser lanurtemi pei wadang nung tebilemdangba lia inyaktsüla. Lanurtemi degree ka anguba nung temulung ser malitsüla saka NPSC o UPSC tatidangtem ajangtettsü merangtsüla aser iba takok ajanga yimer aser lokti nem konang-nüngsang bener arutsütsüla, ta Takatoba Imchen-isa ayongzük.

Paisa, village council dang sobaliba ozüngtem aser teinyaktsütem shisa kaa amshitsü ayongzük.

Yimten yimsüsürtemi ozüng aser teinyaktsütem shitak mebenshira lokti tejakleni maotsü, ta paisa shisem.

Tongti o jembirisa Asetkong yimtsüngtem ajak longjemtsü aser külemi Naga lokti ajangzükdaktsütsü atema tejakleni aotsü ayongzük.

Tanü benjungmung nung Medemsanger Putu Menden aser Süngratsü Watsü Telen nati anir lanur aser tila tanurtemi sobaliba ken aser yartsüngsangtem ajanga shilem tajung agi.

Sentong nung mendenji Project Officer (Department of Labour), Chubayanger Aier liasü, Süngratsü Village Council chairman Imo Longchar-i tesentepertem pela agizük, Süngratsü Baptist Arogo sannükeri temoatsü meshia sarasadem aser EAC Kubolong-ia o tatsüka jembi.

You must be logged in to post a comment Login