Tzümetsüng agi amshir yaritsü Manipur designer-i Fashion show ayonger

Bengaluru, September 19 (Agencies): Manipur nunger designer Robert Naorem-i Northeast (NE) tesem nung tzümetsüng agi amshir alir nem teyari agütsü aser NE tesem tali ajungkettsü nükjidong nung tanü, Deobar nü Bengaluru nung ‘Kanglei Fashion Extravaganza’ sentong ayonga akatsü.
Taoba küm pai iba sentong mezüng buba Manipur yimtiba Imphal nung ‘Manipur Fashion Extravaganza’ ta ser ayonga agiogo.
“Northeast tesem tali ajungkettsü asoshi ni iba show ya linük nung yimti balala nung ayongzüka kanür. Tang ya ozü state nung mepetmesü agi sünga aliba ajanga iba sentong yangji mayokzük. Iba sentong ajanga fashion aser sobaliba den state lanurtem ajungketer. Ni tanbo iba sentong tenüng ‘Kanglei Fashion Extravaganza’ ta melena lir kechiba süra Manipur dang Kanglei taa ajar,” ta Naorem-i Bengaluru nung IANS dang ashi.
Sentong nung fashion sayutetpbaji Manipur dak rangloker akatsü saka sentongbo NE nem tetushi agütsüba mesüka alitsü.
“Iba sentong nung designer pongui shilem agitsü. Parnok pongu rongnung timba ka Manipur nunger lir. Ano NE state balala nungi designer kar ali asübo kanga pelatsü. Sentong nung Arunachal Pradesh indanga sobusolemtsüa tera amshia sayutsü. Assam aser Arunachal Pradesh nungia model kari sentong nung shilem agitsü. Northeast (NE) tesem nung tzümetsüng agi amshir alir nem teyari agütsü aser NE tesem tali ajungkettsü nükjidong nung iba sentong ya ayongzükba lir,” ta arishi küm 29 tain Robert Naorem-i ashi.
“Iba sentong ya ‘Dynamic Manipur foundation’ den lokteper ayongba lir aser sentong nung adentsü asoshi kecha taa mali koba ajanga tedenür ajak dentettsü. Sentong akaba tesem nung temulunger tenla bendenba pongdang ang ka yuja alitsü,” ta Naorem-i ashi.
Iba sentong nung Manipur tetsür teka mapa tali ajungkettsü nüjidong nung iba dak sentakba fashion sayutsü.
“Sentong tenzük dang mezüng tula talang sayutsü, iba sülen India sari khen sayurbo Manipur süoshi, phee aser phanek sayutsü,” ta pai ashi.
Iba sentong ya Karnataka yimtiba nung akar asünung pai yangji aliba designer ka dang par state indang süoshi sayutsü aniokogo.
Iba sentong ayonga agiba nung sen lakh 16 amshitsü lateta lir koba nung Bengaluru, Mumbai aser Delhi nungi model temi shilem agiba angutsü.
Sentong nung shilem agitsübur rongnung nüngtugu model temji Carol Gracias aser Nayanika Chatterjee nunger lir, ta pa metetdaktsüogo.

You must be logged in to post a comment Login