UN nung Pak-i, LoC nung India-i jara yanglur ta aitsü

United Nations, September 25 (Agencies): Pakistan aser India tesentaktep nung ongdang/tetsüngda tuluba adoktsüsa Pakistan-i UN Security Council dang, alima tentet UN temzüng alema India-i Line of Control (LoC) nung jara yanglur, ta ashishia benokogo.
UN atema Pakistan Ambassador Maleeha Lodhi-i shidi ka ajanga Security Council Tir, Russian Ambassador Vitaly Churkin dang, Jammu & Kashmir aser Pakistan tsüngda Working Boundary kilometer 197 nung India-i metre 10 talang aser lenden nung feet 135 jara yanglutsü sentong lir, ta metetdaktsü.
Pakistan-i tai tongloktsüba dak sentakba nung India-i telangzüba indang-indangbo magütsü saka Lodhi-i September 4 nü aser September 9 nü züluba shidi anaji meputeper, ta shiogo.
United Nations nung osangbenertem den jembidang India External Affairs Ministry otongdar Vikas Swarup-i, “India-i mapang tetemsü nung ibaji meyiptsütsü,” ta shiogo.
Tang New York nung India Ato kilonser Narendra Modi aser Pakistan Ato kilonser Nawaz Sharif na hotel kasa- Hotel Waldorf Astoria nung anenzüka lir saka Lodhi-i züluba shidi ana ajangaji, tan UN General Assembly mapang nung linük ana nungi lenir ana majurutsü temaitsü sayur.

You must be logged in to post a comment Login