UP gari lendong nung nisung 13 tsükset

Lucknow, Oct. 23 (Agencies): Hokolbar nü Uttar Pradesh, Maharajganj district nung tractor trolly ka tzü telungi ia meküpokba lendong nung tanur 11 den nisung 13 süogo.

Osangbenertem den jembidang police ketdangser kati, asürtemji Jahanbaria nungi liasü. Brihostibar aonung tesü   parnokji Durga süngyanglu tzü nung inoktsütsü atema Rapti ayongi aoba mapang Bargadahi yimtsüng anasa Dahalwa canal nung iba lendongji atalok, ta ashi.

Tractor anisang jagi lungko ka meyipba mapang gariji mazüoktet. Gari nung mena alir timbaka tzü telung jagi ai. Hokolbar nikongdang tashi nung tasümang 13 agitetogo, aser tzü telungi airtemi maneni samar alirtem bushidagi, ta ketdangserisa ashi.

You must be logged in to post a comment Login