Wokha nung yi aika pur raksa endok

Dimapur, July 10 (TYO) : July 9, 2015 nü Wokha Police-i Wokha -Merapani Road nung Yimkum yim anasa truck gari ka nung yi aika bena aliba apu.
Police-i truck gari (AS12E-7751) mita reprangdang yi case 1020 bena aliba angu aser iba dak sendakba nung truck gari anir den handyman puogo.
Tenaji Tezpur, Assam nungi Bijry Keot’er jabaso Nipen Keot aser Sontipur, Assam nungi Fakua Soma’er jabaso Athea Soma na jangjaogo.
Police-i apuba yitemji MC Rum case 750, Blenders Pride case 5, Fosters Beer case 100, Kingfisher Beer case 80, Officer Choice Whisky case 50, MC Whisky case 25 aser Romanov (Vodka) case 10 liasü.
Item yitemji Brihostibarnü District Administration, Police, Prosecuting Staff, Lotha Hoho, Lotha Eloe Hoho, Lotha Youth Hoho, ACAUT Wokha Unit aser tang teloktem nungi teshimtet nübotem matsüngdang raksa endokogo.

You must be logged in to post a comment Login